Djedefre

Maart 2014: de Wewelsburg in Duitsland

De Wewelsburg is het enige driehoekige kasteel in Duitsland. Het is gebouwd rond 930 en is daarna verschillende malen verbouwd. De SS had in 1933 van deze burcht hun hoofdkwartier gemaakt. In de Nordturm (de grote toren) had Himmler zijn hoofdkwartier gevestigd. Nadat de SS het gebouw aan het einde van de tweede wereldoorlog had opgeblazen is het van 1973 – 1977 geheel gerestaureerd en is het een oorlogsmonument geworden. In het gebouw is nu een jeugdherberg en een museum gevestigd. In één van Spirituele ervaring in Wewelsburg - Germanyde bijgebouwen is een 4 verdiepingen grote permanente tentoonstelling over de SS gevestigd, waarbij de donkere kant van de SS niet uit de weg is gegaan.

Ik bezocht deze burcht omdat hij samen met de kathedraal van Paderborn en de Externsteine op een leylijn ligt (zie hiervoor de pagina Leylijnen). Het gerucht gaat dat Himmler en de zijnen hier experimenten hebben uitgevoerd op het gebied van telepathie, door berichten op telepathische wijze via Paderborn naar de Externsteine te sturen.

Spirituele ervaring

In het museum van de Wewelsburg liep ik met mijn echtgenote door één van de zalen, toen ik merkte dat ik gevolgd werd. Ik stopte en ben gaan zitten op een bankje. Daar stond een vrouw voor mij. Kleding ongeveer dertiger jaren van de vorige eeuw. Ik vroeg haar wat zij kwam doen. Zij vertelde mij dat zij contact zocht met de bezoekers, maar dat niemand haar zag of naar haar wilde luisteren. Ik heb haar verteld dat zij geen contact met de anderen kon krijgen, omdat zij reeds was overleden en die anderen niet. Ik heb haar voorgesteld om naar het Licht te gaan. Mijn begeleiders wilden haar wel meenemen en zouden haar dan naar het Licht brengen. Dit vond zij wel een goed idee. Er kwamen twee gidsen die haar liefdevol meenamen.