Djedefre

Lezingen

Met enige regelmaat houd ik lezingen over Leylijnen en Krachtplaatsen.

Lezingen over Leylijnen en krachtplaatsen - Mont Saint Michel

Tijdens een lezing ga ik dieper in op:

  • Het ontstaan van Leylijnen en de bouw van megalithische bouwwerken zoals steencirkels, menhirs, dolmen en grafheuvels.
  • Waarom zijn er zoveel heiligdommen, waaronder kerken, kathedralen en abdijen, op deze lijnen gebouwd?
  • Hoe herken ik leylijnen aan de hand van bomen en planten?
  • Wat zijn krachtplaatsen?
  • Water en krachtplaatsen.
  • Energie van water in de vorm van bronnen en ondergrondse rivieren.

Lezingen over Leylijnen en Krachtplaatsen

Ik licht deze toe met foto’s en/of tekeningen. Ben je nieuwsgierig geworden neem dan contact op.