Djedefre

De naam Djedefre

Cartouche DjedefreDjedefre, ook bekend onder de namen Djedefra en Radjedef, was de derde farao van de 4e Dynastie in het Oude Egypte. Hij regeerde ongeveer van 2573 – 2565 vóór onze jaartelling. Hij was de zoon van farao Khufu (Cheops) van wie men vermoedt dat hij de grote piramide op het Gizeh plateau heeft laten bouwen.

Djedefre was de eerste farao die de eretitel Sa-Ré, Zoon van Ra, voerde. Hij was ook de eerste farao, die zijn naam in zijn cartouche met die van de zonnegod Ra verbond. De titel ‘Zoon van Ra’ mocht alleen door farao’s worden gedragen. In de latere dynastieën werd de naam ook door andere hoogwaardigheidsbekleders gebruikt.

Djedefre liet de piramide van Abu Rawash, iets ten noorden van Gizeh bouwen. Deze piramide is nu een ruïne en nog nooit goed onderzocht. Ook zijn sarcofaag is nooit gevonden.

Waar komt de naam Djedefre vandaan?Waarom nu juist de naam Djedefre?

Tijdens één van de initiaties bij mijn opleiding tot Avalon-ELA therapeut kreeg ik te horen dat ik ook de naam ‘Zoon van Ra’ heb gedragen en farao was in het Oude Egypte. Daarom heb ik voor de naam Djedefre gekozen.