Djedefre

Wateraders

Circa 70% van het aardoppervlak is overdekt met water. 2,5% hiervan is zoetwater. 30% van dit zoete water bevindt zich als grondwater onder het aardoppervlak. Dit grondwater verplaatst zich over voor water ondoordringbare lagen onder het aardoppervlak in brede stromen, rivieren en beken als gevolg van zwaartekracht en drukverschillen. Dergelijke stromen worden wateraders genoemd. Omdat de mens zelf ook voor 70% uit water bestaat hebben wij een groot resonantievermogen voor water.  Mensen, dieren en planten die zich boven deze wateraders bevinden resoneren als het ware mee op deze frequentie. Voor wie dit niet wil geloven: Vul een emmer met water vlak voordat je naar het toilet moet. Succes verzekerd!

Water

Water is een bijzondere stof. Het is de enige samengestelde stof die in alle drie de aggregatietoestanden tegelijk voorkomt. Vast als ijs. Vloeibaar als water en gasvormig als waterdamp. Als water bevriest, neemt het meer ruimte in dan water. Stoom neemt nog veel meer ruimte in. Eigenlijk is water een vloeibaar kristal. Water gedraagt zich dan ook als een programmeerbaar vloeibaar kristal. Op grond hiervan kan een waterader dienen als geleider voor bepaalde ‘informatie’. Water kan ook als prisma werken. Denk hierbij aan de regenboog. Kleine waterdruppeltjes splitsen het zonlicht in de kleuren van de regenboog. Daarnaast is water vanwege de bipolariteit ‘magnetisch’.

Water heeft altijd bij religieuze reiniging- en inwijdingsriten een belangrijke rol gespeeld. Water hangt samen met vruchtbaarheid. Alleen in een streek waar water aanwezig was kon de mens zich vestigen.

Bron uit sage van de LeeuwenridderZowel neolithische mensen als de oude Kelten en Germanen zagen waterbronnen als een belangrijk aspect van hun religieuze praktijken. Bronnen kwamen spontaan opgeborreld uit de grond. Water was het levenselixer. Onze voorouders geloofden inde genezende, magische en zegenende krachten van bronwater. Als dank werden er eerst versierde steentjes in de bron geworpen. Later werden dit muntstukken. Dit gebruik is nog steeds bekend.

Links een foto van de bron uit de “sage van de Leeuwenridder”, een van de sagen uit de verhalen van “Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel”.