Djedefre

Saint Michael Alignment

De Saint Michael Alignment is een kaarsrechte lijn, door Engeland getrokken, waar twee Leylijnen, de St. Michaels Lijn en de St. Mary Lijn, zich omheen kronkelen. Op deze lijn liggen een groot aantal belangrijke plekken. Zoals de St. Michael’s Mount, Glastonbury’s Tor en Avebury.

Saint Michael alignment

Zoals je op de tekening kunt zien kruisen de beide lijnen elkaar regelmatig. Juist op de kruising van Leylijnen ontstaat een soort ‘dubbele’ energie. Deze punten noemen we krachtplaatsen. Krachtplaatsen ontstaan op kruisingen van Leylijnen of Leylijnen met wateraders.

In de oudheid herkenden de mensen deze krachtplaatsen en voelden de bijzondere energie. Zij meenden dat hun god hier huisde en plaatsten op de plek een soort offersteen of altaar of markeerden die plek met struiken. Zo ontstonden er plaatsen waar ‘heiligdommen’ op werden gebouwd. Deze ‘heiligdommen’ werden in het jaar 395 opnieuw gewijd door de kerk en op de meeste plaatsen zijn daarna kerken gebouwd. Je kunt stellen dat alle oude Roomse Kathedralen op krachtplaatsen zijn gebouwd.